REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Divet Productions/Marko Vainio
www.divetshow.com  info@divetshow.com

Rekisterin nimi

Divet Shown asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla hoidetaan sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön täyttäessään lomakkeen.

Sivustoa ylläpitävän kolmannen osapuolen palvelin ei kerää henkilökohtaisia tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet (cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.